Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi Lisansımız için tıklayınız.

Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli   kimyasal,   risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk yada dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir. Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.


Tehlikeli atıklar değerlendirilirken aşağıdaki metodlar uygulanır:

-Kaynakta azaltma/önleme: Atıklardan kaçınmanın en iyi yolu, kaynağında üretilmemesi veya en az atık üretilmesidir.

-Geri dönüşüm: Atıkların   tamamının veya içindeki kullanılabilir maddelerin geri   kazanımı yada   tekrar kullanılmasıdır ( atık yağ geri kazanımı gibi).

-Arıtma: Atıklar fiziksel, biyolojik yada kimyasal arıtma ile atık tehlikesiz veya daha az tehlikeli hale getirilebilir.

-Bertaraf: Atık   oluşumunun   kaçınılmaz olduğu ve yukarıda belirtilen işlemlerin   uygulanamadığı   durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama   gibi metotlarla   bertaraf edilir.

Atık Danışmanlık Talebi

Atık Danışmanlığı Almak İçin Formu Doldurun, Sizi Arayalım