Atık Ön İşlem: Ambalaj atıkları, tehlikeli atık ile kontamine olmuş ambalajlar  depolanırken ve taşınması esnasında daha az yer kaplaması için mümkünse sıkıştırılmalıdır. Sulu atıklar ise mümkün olduğunca susuzlaştırılmalıdır. Bu önlemler ağırlık ve maliyet açısından firmaya önemli ekonomik avantaj sağlamaktadır.

Atık kabulu yapılmadan önce atık üreticisinden numune alınır ve labaratuvarda incelenir. Yapılan çalışma sonucunda ön işlem belgesi hazırlanır.

Atık Danışmanlık Talebi

Atık Danışmanlığı Almak İçin Formu Doldurun, Sizi Arayalım